ຍິນດີຕ້ອນຮັບ


ບໍລິສັດ ວຽງ​ຈັນ​ອິນ​ເຕີ​ເນ​ເຊີນ​ແນວ​ ລໍ ຈຳກັດ​ຜູ້​ດຽວ, ເປັນບໍລິສັດກົດໝາຍທີ່ຢູ່ແຖວໜ້າ ໃນສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ,  ທີ່ໄດ້ທຳການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານທຸລະກິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພວກເຮົາໄດ້ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ທາງດ້ານທຸລະກິດໃນແນວຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຢ່າງເຕັມທີ່ສຳລັບລູກຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການດຳເນີນທຸ
ລະກິດ ຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. ພວກເຮົາໄດ້ທຳການລວບລວມການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ວ່ອງໄວ, ສາມາດຈະກະທຳໄດ້ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ສູງສຸດໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ກັບການປົກປ້ອງທຸ ລະກິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

 

 

ຊັ້ນ 5, ຕຶກໂຄລາວ ທາວເວີ້1, ຖະໜົນ23 ສິງຫາ, ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: +856 (21) 455038 
ອີເມວ: info@vil-lao.net 
All rights reserved. Copyright 2007. VIENTIANE INTERNATIONAL LAW SOLE CO., LTD, Vientiane, Lao PDR.
Designed and Developed by CYBERIA, Vientiane, Lao PDR
Check E-mail